Die häufigsten Fragen und Antworten

/

Koje su proednosti RAINMASTER Favorit Sistema u odnosu na potopne pumpe?

RAINMASTER Favorit posjedije DVGW certificate za "zračni čep". Na ovaj način je omogućena normalna primjena ovog sistema sa vodom iz gradske mreže, oborinske ili sive vode. U drugim slučajevima uporabom potopnih pumpi se ne postiže princip zračnog čepa te se ne postiže dovoljan stupanj zaštite.

Zašto trebamo kontroler brzine?

INTEWA može ponuditi sistem sa ili bez kontrolera brzine. SC povećava cijenu sistema ali nudi brojne prednosti. Obično se traži znatno manji dotok vode nego što se postiže sa običnim pumpama, sa SC se može postići finije rad pumpe. RM SC može uštedjeti i do 40% električne energije te produžiti radni vijek RAINMASTER F jedinice.

Da li je potrebno instalirati ekspanzionu posudu na tlačnu liniju te koliko velika treba biti?

Općino preporučujemo malu ekspanzionu posudu cca. 5l. Ona sprječava pad tlaka te produžava životni vijek opreme.

Šta možemo napraviti ukoliko je dužina usisnog crijeva veća od 15m te visina usisa veća od 2m?

U tom slučaju preporučujemo da se zajedno sa RM F sistemom isporuči i dobavna pumpa. Voda se iz glavnog opskrbnog spremnika potopnom pumpom prepumpava u prihvatni spremnik iz kojeg se dalje usisava sa standardnom RM F jedinicom i prepumpava prema potrošačima.

Kann der RAINMASTER Favorit auch als Systemtrenner verwendet werden?

DA! RAINMASTER Favorit omogućuje stvaranje "zračnog čepa" odobrenog prema EN1717 normi.

Da li je RAINMASTER Favorit SC multifazna pumpa puno skuplja u odnosu na konvencionalne sisteme?

Ne, RAINMASTER Favorit SC mulfifazna pumpa je obično jeftinija nego standardni sistemi sa multifaznom pompom. To se postiže organizirinaom i optimiziranom proizvodnjom. Samo RAINMASTER Favorit SC omogućuje stvarnu i najveću moguću pozdanost u komercijalnim I industrijskim aplikacijama.

RAINMASTER Favorit WCs

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Kontakt

INTEWA Serbia

54 Svetosavska street
22304 Novi Banovci

Phone:  00381 (0)62 661 944
E-Mail: info@rs.intewa.net