The most frequently asked questions and answers

Show all / Hide all

fold faq

مزیت های سیستم RAINMASTER در مقایسه با پمپ شناور چیست؟

سیستم RAINMASTER دارای تائیدیه DVWG می باشد. این سیستم توانائی تامین و ارسال آب بارن، پسآب خاکستری و آب شهر را دارا می باشد بهمین ترتیب آب شهر میتواند توسط یک شبکه لوله کشی مسستقل و یک پمپ شناور به یک مخزن با حفظ فاصله هوایی وارد و در آن ذخیره شود.

ولی در غالب موارد نصب، این امر بطور مطمئن امکانپذیر نبوده و فاصله هوایی باید بالاتر از BackFlushing باشد.

fold faq

چرا باید از کنترل سرعت استفاده نمود؟

INTEWA، سیستم آب باران RAINMASTER را در دو مدل مجهز به کنترل شرت و بدون آن ارائه می نماید. کنترل سرعت هزینه اولیه سیستم را افزایش میدهد ولی مزیت های بسیار زیادی را بهمراه خواهد داشت. از آنجائیکه معمولا دبی مورد نیاز مصرف کمتر از استاندارد خروجی پمپ ها می باشد، لذا کنترل سرعت باعث کاربرد آرامتر و نرمتر پمپ خواهد بود و هزینه مصرف انرژی را 10% کاهش میدهد. همچنین عمر عملکردی دستگاه را بطرز شگفت انگیزی افزایش میدهد.

fold faq

آیا استفاده از مخزن انبساط در خط فشار ضروری است و در اینصورت بزرگی آن چقدر است؟

ما عموما یک مخزن انبساط کوچک به حجم تقریبی 5 لیتر را توصیه می نمائیم. این تانک از فشارهای مازاد جلوگیری نموده، عمر سیستم را افزایش داده و تعداد دفعات استارت خوردن پمپ را کاهش میدهد.

fold faq

اگر طول خط مکش بیش از 15 متر باشد و یا ارتفاع مکش بیش از 2متر، چه باید کرد؟

دراینگونه موارد، INTEWA استفاده از یک پمپ کمکی را برای سامانه RAINMASTER توصیه می نماید. در جائیکه از پمپ های چندگانه در نصب سیستم استفاده میگردد، یک تانک جمع آوری کننده جداگانه مورد استفاده قرار میگیرد. آب از مخزن اصلی توسط یک پمپ شناور به مخزن جمع آوری کننده پمپ میگردد و سپس سیستم RAINMASTER آب باران یا آب خاکستری را بسمت ساختمان ارسال می نماید.

fold faq

آیا سامانه RAINMASTER میتواند بعنوان شیر یکطرفه هم عمل نماید؟

بله! از آنجائیکه این سامانه بر مبنای استاندارد EN1717 از یک فاصله هوایی در ساختار خود بهره می برد.، از بالاترین مکانیسم برگشت جریان آب برخوردار می باشد تا جائیکه حتی در تکنیک ها قابل استفاده بوده و از ضریب اطمینان کافی برخوردار است.

fold faq

آیا سامانه چند پمپه RAINMASTER خیلی گرانتر از مدلهای معمولی است؟

خیر، این سامانه ها معمولا از مدلهای معمولی ارزانتر می باشد. این امر بواسطه عوامل تولید میسر بوده و این سیستم ها امکان ارتقاء و افزایش را به کاربر میدهند بنابراین دارای بالاترین ضریب اطمینان در پروژه های صنعتی و تجاری می باشند.

RAINMASTER Favorit WCs

To top

ما محصولات تصفیه فاضلاب خاکستری و استحصال آب باران را بمنظور بهره برداری از آب تصفیه شده تولید می نمائیم.

خودپالائی فیلتر آب باران براساس قانون جهش هیدرولیکی

تونلهای جذب DRAINMAX : تنها کانال پلاستیکی با امکان شستشو و تخلیه کف آن

امکان بکارگیری پمپ آب برای آب باران و تاسیسات فاضلاب خاکستری در هر ساختمانی فراهم است.

 

Kontakt

INTEWA Serbia

54 Svetosavska street
22304 Novi Banovci

Phone:  00381 (0)62 661 944
E-Mail: info@rs.intewa.net