Hronologija

2016

Razvoj "AQUALOOP-TAP": mobilnog uređaja za dobijanje pitke vode, bez el.energije.

Razvoj "AQUALOOP-HWQ": dobijanje pitke vode iz kišnice.

"AQUALOOP" prvi sistem na svetu za reciklažu sive otpadne vode, klase C, sertifikovan prema ANSI/NSF 350-2014.

od oktobra 2015. godine

EcoSUN samoodrživa sela (CLIENTFE3-019) decentralizovano upravljanje vodom i energijom za ruralne nerazvijene regione poput južnoafričkih zajednica

2015

Razvoj uređaja "SEPAMAT", serije separatora sistema za tečnosti kategorije br.5, prema DIN EN 1717, DVGW-sertifikovan.

Komercijalno predstavljanje sistema "PLURAFIT", modularnog filterskog i šahtnog ugradnog seta.

Proširenje serije "PURAIN"-filtera kroz modele PR-150-S i PR-150-200-S, rotomoulded.

2013 - 2015

CIP Eco-innovation prva primena i projekti tržišne replikacije Call 2012 AQUALOOP, kompletan sistem za prečišćavanje vode, reciklažu sive otpadne vode i dobijanje toplote. EU-projekat kao koordinator projekta, BS 8525-2:2011 BS sertifikat

2014

"AQUALOOP" sertifikovan prema britanskom standardu BS 8525-2: 2011

2012

Razvoj "AQUALOOP" uređaja za prečišćavanje vode i reciklažu sive otpadne vode.

2011

Razvoj uređaja "RAINMASTER Favorit-SC": modularnog, proširivog pumpnog modula sa promenljivim brojem obrtaja, za napajanje pitkom vodom većih objekata, DVGW-sertifikovan.

2009

Razvoj uređaja "RAINMASTER Eco", najštedljivijeg uređaja za kućno vodosnabdevanje na svetu.

2008

Istraživački projekat u kooperaciji sa Univerzitetom RWTH iz Ahena na tehnologiji recikliranja sivih otpadnih voda.

2004

Razvoj "DRAINMAX"-tunela: za infiltraciju i zadržavanje kišnice (sertifikat Dibt od 2012.godine).

2001

Razvoj i patentiranje filtera za kišnicu "PURAIN" sa visokim stepenom efikasnosti i minimalnim održavanjem.

1997

Razvoj prvog uređaja "RAINMASTER" za upotrebu kišnice.

1993

Osnivanje kompanije od strane dipl.ing. Olivera Ringelštajna (Ringelstein).

Ahen (nem. Aachen)

Voda je naš element - to je naš poznati slogan. Ali i naš grad-sedište, Ahen, ima poseban odnos prema vodi.

Ime grada je verovatno nastalo iz starogermanske reči "Ahha", što znači "Voda" i još danas može biti prepoznato u nazivu "Oche", imenu grada na lokalnom dijalektu. Takođe i holandska ekvivalentna reč "Aken" ukazuje na posebno značenje vode. Na italijanskom i španskom jeziku je naš grad poznat kao "Aquisgrana" tj. "Aquisgran", respektivno.

Razlog za to je latinsko ime naselja, "Aquae Grani" - "Voda boga Granusa". Keltski bog Granus je naročito obožavao banje. Izvori tople vode bogate sumporom, razlog su što su Rimljani a kasnije i kralj Šarlemanj (Charlemagne), razvili Ahen kao naselje i prestoni grad.

The hot springs containing sulfur were the main reason for the Romans, and later for emperor Charlemagne, to develop Aachen as colon

The hot springs containing sulfur were the main reason for the Romans, and later for emperor Charlemagne, to develop Aachen as colony and palace.

The hot springs containing sulfur were the main reason for the Romans, and later for emperor Charlemagne, to develop Aachen as colony and palace.

The hot springs containing sulfur were the main reason for the Romans, and later for emperor Charlemagne, to develop Aachen as colony and palace.

 

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Kontakt

INTEWA Serbia

54 Svetosavska street
22304 Novi Banovci

Phone:  00381 (0)62 661 944
E-Mail: info@rs.intewa.net