Postrojenje za prečišćavanje otpadne vode se sastoji iz tri glavne jedinice:

  1. Prečistač otpadnih voda
  2. AQUALOOP - naknadno prečišćavanje sa higijenizacijom vode i
  3. Akumulaciona posuda za prihvat prečišćene vode.
» više
  • Vogel Medien

AQUALOOP MEM sistem (test-postrojenje) smešten na PPOV Salcburg

MEM / AQUALOOP pilot-postrojenje se nalazi direktno na lokaciji PPOV Salcburg, postrojenja za tretman otpadnih voda grada Salcburga i okolnih područja, smeštenom u mestu Zigervizen (Siggerwiesen). To je remek-delo biološke obrade otpadnih voda sa kapacitetom da prihvati otpadnu vodu od 680.000 stanovnika. Postrojenje obezbeđuje idelanu infrastrukturu za pilot-postrojenje na kome se mogu vršiti optimizovanja membranskih bioreaktora i za izvođenje drugih tipova filterskih eksperimenata. Akreditovana centralna laboratorija je smeštena na licu mesta i obezbeđuje analizu podataka kako zagađene, tako i prečišćene vode, prema austrijskim ekološkim standardima (ÖNORM). Dve procesne linije membranske obrade rade u paralelnom režimu sa zasebnim protokom od do 10 m3/dan. Testovi se odvijaju tokom čitave godine. Pilot-postrojenja su opremljena modernim aparatima kao i mernom tehnologijom i rade potpuno automatski uz SCADA-sistem i "online" registrovanje podataka. Prikaz podataka i pristup upravljanju se takođe može ostvariti preko UMTS modema. AQUALOOP rezultati testiranja

na vrh

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Kontakt

INTEWA Serbia

54 Svetosavska street
22304 Novi Banovci

Phone:  00381 (0)62 661 944
E-Mail: info@rs.intewa.net