Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» više

PURAIN filter kišnice

Čista kišnica - minimalni zahtevi održavanja

Filter za kišnicu PURAIN, takođe poznat kao filter "hidrauličnog skoka", je inovacija koja se isporučuje za upotrebu u sistemu sakupljanja kišnice sa krovova površina opsega od 60m² do preko 15.000m².

Ova tehnologija "hidrauličnog skoka" omogućava samočišćenje filtera PURAIN. Ideja za projektovanje ove komponente sistema je došla iz prirodnog okruženja: u skoro svakom potoku u prirodi se može videti kako funkcioniše ovaj princip. Voda nailazi na kamen i odskače preko njega, kamen koji je glatak i zaokrugljen dejstvom toka vode tokom vremena. Tok vode se značajno menja visinom odskoka, menjajući svoj tok iz sub-kritičnog u super-kritični tok fluida. Na dnu padine, tok se opet menja u sub-kritičan u procesu poznatijem kao "hidraulični skok". To rezultira u povećanju snage toka vode slično onom kod snažnog vrtloga i sve nečistoće se tada prinudno izbacuju iznad nivoa toka vode i ispiraju u daljem nizvodnom toku.

Prednosti

 • minimalna visinska razlika
 • minimalni periodi održavanja
 • uklanjanje nečistoća potapanjem sita
 • samočišćenje zahvaljujući efektu "hidrauličnog skoka"
 • integrisani skimer
 • integrisani nepovratni ventil
 • minimalna tendencija blokade zahvaljujući trapezoidalnom obliku sita
 • optimalno dejstvo čišćenja pomoću dizne za povratno ispiranje, dizna ispira sito sa donje strane
 • minimalna tendencija blokade zahvaljujući razdeli ukupne površine sita
 • momentalno filtriranje = bez startnih gubitaka
 • minimalna osetljivost nagiba

Sledeći tipovi PURAIN-filtera za kišnicu su na raspolaganju za različite potrebe u Vašem objektu:

PURAIN PR-100

PURAIN PR-100:

PURAIN-filter kišnice za kućno domaćinstvo, uključuje nepovratnu klapnu, zaštitu od prodora manjih životinja i skimujući preliv

PURAIN PR-100 o.R

PURAIN PR-100 o.R

PURAIN-filter kišnice za kućno domaćinstvo sa skimujućim prelivom

PURAIN 150-S i PURAIN 150-200-S

PURAIN-filter kišnice sa skimujućim prelivom je podesan za zidnu ugradnju i ugradnju unutar posude ili za podzemnu ugradnju

PURAIN PR-200 do PR 400

PURAIN PR-150 bis PR-400:

PURAIN-filter kišnice za komercijalne objekte i za oblast objekta. Ova serija je koncipirana za ugradnju unutar posude, u zasebnom šahtu ili za zidnu ugradnju.

PURAIN PR-HD-200 do PR-HD-400

PURAIN-HD (Heavy Duty) serija filtera koncipirana kao varijanta za podzemnu ugradnju do SLW60 (za ugradnju opterećenu teškim saobraćajem do 60 tona tereta). PR-HD filteri se mogu ugraditi uz pristup preko klasičnih šahtnih poklopaca i prstenova.

na vrh

 • Bilder

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Kontakt

INTEWA Serbia

54 Svetosavska street
22304 Novi Banovci

Phone:  00381 (0)62 661 944
E-Mail: info@rs.intewa.net