Najčešća pitanja i odgovori

Prikaži sve / Sakrij sve

fold faq

Gde mogu da ugradim PURAIN-filter za kišnicu?

PURAIN-filteri kompanije INTEWA se jednostavno mogu instalirati u najvećem broju standardnih plastičnih ili betonskih posuda, unutrašnje ili spoljašnje ugradnje. Mnogi distributeri isporučuju Vašu posudu za skladištenje kišnice sa već ugrađenim PURAIN-filterom. Ovaj filter je takođe podesan za ugradnju van posude, ukoliko je to neophodno. PURAIN HD-filteri su projektovani za direktnu podzemnu ugradnju. Prilikom ugradnje PURAIN-filtera, nužno je osigurati malu visinsku razliku između dovoda i odvoda.

fold faq

Koliko površine krova mogu da isfiltriram u PURAIN-filteru za kišnicu?

PURAIN-filteri kompanije INTEWA se nude u pet (5) veličina: DN100, DN150, DN200, DN300, DN400. Krovna površina koju ovi filteri pokrivaju je između 60m2 i 15.000m2. Odabir odgovarajućeg filtera kritično zavisi od prečnika ugrađene cevi kojom se sakuplja kišnica. Npr., ukoliko je to cev DN100 onda se koristi filter PURAIN PR 100.

fold faq

Da li postoji filter bez visinske razlike između dovoda i odvoda?

PURAIN-filter radi sa minimalnom mogućom visinskom razlikom između dovoda i odvoda. Visinska razlika je preduslov kako bi se samočišćenje filtera odvijalo ispravno. Od 1993.godine, kompanija INTEWA je prikupila mnogo iskustava testirajući različite tipove samočistećih filtera - od kojih nijedan ne funkcioniše sa visokim stepenom efikasnosti. Alternativno, jedino tzv. sakupljajući filter se može koristiti, ali ipak on se mora redovno čistiti i ne garantuje najbolji kvalitet filtriranja vode.

fold faq

Da li je voda filtrirana PURAIN-filterom odgovarajuća za veš-mašinu?

Voda filtrirana pomoću "hidrauličkog skoka" je optimalna za upotrebu u toaletima, veš-mašinama i sl. Treba istaći da kvalitet vode takođe zavisi od načina čuvanja vode. Faktori poput temperature čuvanja, umirivač dotoka, prelivni skimer, veličina posude i sl. su kritični za optimalni kvalitet vode.

fold faq

Da li svojstvo samočišćenja znači da je filter bez održavanja?

PURAIN-filter traži minimalno održavanje. Prljavština i lišće u taložnoj komori ne moraju da se prazne jer će biti isprani sledećom jakom kišom. Ukoliko se sito začepi, ono se najbolje može očistiti pod visokim pritiskom. To se jednostavno obavlja kroz otvoreni poklopac posude, bez vađenja filtera, kratko usmeravajući mlaz na površinu sita. Alternativno se sito može izvaditi. Ukoliko se filter ugrađuje u teško pristupačni prostor, može se čistiti pomoću ugrađene dizne povratnog ispiranja. Ona je dostupna kao dodatna oprema. Naša preporuka je da se sito filtera pregleda dvaput godišnje.

fold faq

Kakva je efikasnost pri različitim kišnim uslovima?

Ukupna efikasnost PURAIN-filtera se kreće oko 98%. Pri tome, slabe i srednje jake kiše se sakupe sa 100% efikasnosti dok se jake kiše (koje se računaju samo sa 3% godišnjih prinosa) se koriste za funkciju samočišćenja pomoću efekta "hidrauličkog skoka". Čak i u oblastima sa čestim iskustvima jakih kiša, efikasnost PURAIN-filtera je znatno preko 95%.

fold faq

Kako se ugrađuju nepovratni ventil i prelivni skimer kada se koriste u kombinaciji sa PURAIN-filterima većih dimenzija?

Nepovratni ventil i prelivni skimer su izrađeni od livenih delova i zasebno se ugrađuju unutar posude zajedno sa većim PURAIN-filterima PR 150 do PR 400. PURAIN-filter sakuplja svaku kap kiše.

PURAIN Photo

na vrh

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Kontakt

INTEWA Serbia

54 Svetosavska street
22304 Novi Banovci

Phone:  00381 (0)62 661 944
E-Mail: info@rs.intewa.net