Dopunska napojna jedinica sa RAINMASTER D ili nivo-plovkom

Dopunske napojne jedinice su kompletirane, uklj. šelne za pričvršćivanje na zid, levak, izlazno crevo i montažni materijal u dve varijante isporuke:

mit RAINMASTER D
  • Dopunska napojna jedinica sa indikatorom nivoa RAINMASTER D 24 SMV-24-1/2-RMD-24
mit Schwimmerschalter
  • Dopunska napojna jedinica sa nivo-plovkom SMV-230-1/2-SCHW

Ugradnja na sistem

Najčešća vrsta instalacije sistema sa dopunskom napojnom jedinicom je ilustrovana na slici dole. U suprotnosti sa situacijom kod uređaja RAINMASTER, važno je da preliv bude priključen na kanalizacioni sistem, pošto postoji otvorena cev između rezervoara i podruma. U suprotnom, postoji mogućnost da voda iz kanalizacije uđe u podrum,  u slučaju povratnog toka.

Aufbau mit System
1. Dopunska napojna jedinica 7. Utopna pumpa
2. RAINMASTER D 8. Umirivač toka
3. Priključak javnog vodosnabdevanja 9. Dolazni vod kišnice
4. Voda za korišćenje 10. Prazna (zaštitna) cev
5. Senzor nivoa punjenja 11. Zidni prolazni komad
6. PURAIN-filter  

Sastavljanje, ugradnja i održavanje

Dopunska napojna jedinica kompanije INTEWA minimizuje vreme potrebno za ugradnju. Pogrešna instalacija "vazdušnog čepa" prema zahtevu standarda DIN EN1717 je isključena. Dopunska napojna jedinica se mora ugraditi iznad tzv. nivoa povratnog toka. Kao opšte pravilo, taj nivo je uobičajeno na gornjoj ivici ulice.

  • Gornja ivica levka mora biti viša za 20 cm (vidi poziciju br.3 sa crteža) od nivoa povratnog toka.
  • Dodatno mora biti ispoštovan odgovarajući prečnik havarijskog preliva.
  • Napojna cev dodatne napojne jedinice (vidi poziciju br.1 sa crteža) mora se uvesti u rezervoar preko umirivača toka a tako da bude bezbedna od smrzavanja.
  • Utopna pumpa isporučuje vodu do potrošača (vidi poziciju br.2) sa crteža). 
Montage, Installation und Wartung

Dopunska napojna jedinica sa 230-voltnim nivo-plovkom

  • Tokom montaže unutar rezervoara, ova jedinica bi trebalo da je odspojena sa utičnice elektro-mreže.
  • Željeni opseg uključenja/isključenja bi trebalo da se podesi na željenu visinu ON/OFF aktivacije preko položaja tega na kablu.
  • Nakon ugradnje, trebalo bi proveriti da nivo-plovak ima neometan opseg kretanja.
Nachspeiseeinheit mit 230 Volt Schwimmerschalter

Dopunska napojna jedinica sa RAINMASTER D24

  • za podešavanje nivoa dopunskog punjenja, vidi instrukcije RMD-24.
Nachspeiseeinheit mit RAINMASTER D24

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Kontakt

INTEWA Serbia

54 Svetosavska street
22304 Novi Banovci

Phone:  00381 (0)62 661 944
E-Mail: info@rs.intewa.net